petak, 11. srpnja 2014.

DA LI BABA S KOLAČIMA PROLAZI SAMO JEDAN PUT??!!

"Samo jedan put se jako voli, to je prvi put; ljubavi koje dolaze poslije su samonikle."
                                                                               Jean de La Bruyere


Da li biste se složili sa ovim mišljenjem? Da li bih se ja složila sa ovim mišljenjem? Iskreno rečeno ne znam! Nekako mislim da to ipak nije tako. Vjerujem da u životu postoji samo jedna prava, istinska, velika i doživotna ljubav. Kako ju prepoznati? Kako znati da je upravo to ta životna ljubav?
Ja sam žena sa jednom velikom ljubavlju iza sebe. Dokaz te ljubavi je moj prekrasni sedmogodišnji sin. No, da li je to bila ta prava doživotna ljubav? Očito da nije. 

Prestati voljeti nekoga je vrlo jasan dokaz da je sam čovjek ograničen i da srce ima svoje granice.Uznemirenost duha, neujednačenost dva karaktera, nestalnost srca, neodređenost ponašanja..... to su sve poroci svake ljudske duše. Oni su dosta različiti usprkos vezi koja se događa među njima i ne moraju uvijek biti u toj zajedničkoj ličnosti osobe u kojoj jesu. 
Teško je odlučiti srcem ili umom da li je neka osoba za vas, da li je ta osoba za vas uopće dobra ili loša. Svako pojedino ljudsko biće je ćudljivo i zapravo u svemu tome nije samo, jer ljubav i sinergija koja se događa, događa se između dvoje ljudi. Osoba koja stane ispred vas i koju odaberete u tom trenutku nije samo jedan čovjek, on se umnožava za onoliko koliko iskustava ima, a sva ta iskustva ulaze u njegov način ponašanja, u njegov karakter, u njegovu samu osobnost i u njegov odnos prema okolini i prema nama koji ga odaberemo.  To je osoba koja je čitav niz samoga sebe. 
No, da se vratim na početak teme. Sukladno sa gore napisanim, mislim da kod osobe prema kojoj imamo određene namjere ne bi trebali razmišljati kakvog je karatera, nego kakvi su mu karakteri, ne bi trebali razmišljati da li ćemo voljeti njega kao osobu nego da li ćemo voljeti sve njegove osobine. Jer, on je u svakome trenutku ono što je bio a u svakome novom trenutku postaje ono što će biti. 
Poslije prve velike ljubavi dolazi novo veliko iskustvo koje nam, u principu ne govori puno. Ne znamo još uvijek prepoznati sljedeću  veliku ljubav, ali mislim da tada već znamo prepoznati osobe koje nam neće biti sljedeća velika ljubav.... 


Neke ljubavi se stvaraju naglo, iz temperamenta ili strasti, dok se druge ljubavi grade po malo, kroz upoznavanje osoba i njihovih osobnosti/karaktera. Smatram da su obje podjednako jake. Ja sam doživjela samo prvu a ostati ću u nadi da ću doživjeti i drugu.. :)

   
                                                                Photo by: Lorena Matić; Model: Mara